Press

PRESS


Mina föredrag, utbildningar och böcker har väckt uppmärksamhet bland journalister på olika tidningar, TV och Radio.

Här är ett antal av de artiklarna.