Press

Katarina Widoff

INSPIRATIONSFÖRELÄSARE, FÖRFATTARE, KONFERENCIER

TALKS, STAND-UP, INSPIRATION, AUTHOR, COMPERE


Follow:

+ 46 (0)70-767 8036     katarina@komfab.se

PRESS


Mina föredrag, utbildningar och böcker har väckt uppmärksamhet bland journalister på olika tidningar, TV och Radio.

Här är ett antal av de artiklarna.

Copyright @ All Rights Reserved